Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Zaseben zavod, ki se ukvarja večinoma z raziskovanjem in varstveno problematiko vidre in drugih vrst ogroženih sesalcev.