Na strani se nahajajo slike iz raznih fešt, ki so potekale v trebenjski občini (od Mirne proti Tržišču).