Promocija in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja.