Društvo za Ljubljansko barje je združenje prebivalcev ljubljanskega barja in vseh, katerih cilj je ohranitev in obvarovanje barja kot krajinske in kulturne vrednote.