Pisanje vseh vrst besedil: marketinška sporočila, reklamna besedila, brošure. Tečaji slovenščine za tujce: individualni in skupinski. Lektoriranje vseh vrst besedil.