Že 7 let poučujemo ruski jezik. Prevajamo v zahodnoslovanske, vzhodnoslovanske in južnoslovanske, germanske in romanske, ugrofinske ter baltijske jezike in albanščino.