Podjetje za upravljanje in posredovanje v prometu z nepremičninami.