Povezuje tretjino zaposlenih v lesno predelovalni industriji v Sloveniji in najpomembnejše slovenske lesarske raziskovalne ustanove.