Sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost, zdravila, načrtovanje lekarniške mreže in kadrov, izdaja mnenja o primernosti podelitve koncesije, v imenu članic se dogovarja o ceni lekarniških storitev, ki jih poravnava obvezno zdravstveno zavarovanje,…