Skupina se srečuje na debatah in aktivnostih in ustvarja družbeno “varno” okolje za mlade.