Moj spletni portfolio. Delujem na področju sodobne umetnosti. V portfoliju so dokumentirani projekti, ki sem jih realizirala od leta 2000 naprej.