V KD Šentanel je združenih več sekcij, kot so pevski zbori, folklora, klekljarice itd.