Društvo, ki v slovenskem kulturnem prostoru opravlja dvojno poslanstvo.