Kulturno umetniško društvo Študent iz Maribora ustanovljeno leta 1964. Sestavljeno je iz dveh sekcij: akademsko folklorne skupine, ki neguje narodno izočilo in pesem iz generacije v generacijo ter akademskega pevskega zbora.