Kulturno umetniško društvo in glasbena šola glasbil s tipkami.