Kadar si želite popestriti dan, se poveseliti in razvedriti, pridite na splav v Radeče.