Umetnica, ki v medijih slikarstva, videa in sound-arta s toplo senzibilnostjo prepleta stanja vidnega in nevidnega, prisotnega in odsotnega, izgovorjenega in mišljenega.