Predstavitev krajevne skupnosti Studenice z okolico in aktivnosti ljudi v krajevnih društvih.