Družba Kričej d.o.o.izvaja kompletne strojne energetske instalacije (vodovod, plinovod, CK, klimatizacija) na poslovnih, industrijskih, stanovanjskih in šolskih objektih.