Vzajemni skladi Krekovega krovnega sklada – vzajemni skladi z veliko razpršenostjo naložb. Večja rapršenost = večja varnost.