Na sotočju Tolminke in Soče se bodo ta teden poslušale sodobne godbe, neozirajoč se na glasbene zvrsti, temveč predvsem na umetniški izraz gostujočih glasbenikov.