Začetki današnjega podjetja Krasoprema tovarna pohištva d.d. Dutovlje segajo v leto 1947, ko je 11. maja v vasi Matavun po sklepu takratnega Ljudskega odbora Sežana, skupina mizarjev ustanovila podjetje z nalogo, da s svojo kvalifikacijsko sposobnostjo pripomorejo k obnovi porušenih in požganih domov.