Projekt Interreg IIIA Slovenija – Italija 2000-2006 Kraški okraj, ki ga delno sofinancira Evropska unije, povezuje 12 občin čezmejnega območja Krasa.