Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev izdaja časopis Kralji ulice, ki ga lahko prodajajo samo brezdomci, ki smejo pri tem obdržati polovico cene časopisa.