Načrtovanje vrtov in parkov, urejanje vrtov, projektiranje zunanjih ureditev, urejanje okolice.