Novice in dogodki ter zgodovinski oris naše krajevne skupnosti.