Proizvodno podjetje “Kozjak” Maribor spada pod Ministrstvo za pravosodje in se ukvarja z izdelavo kovinskih proizvodov (pohodne rešetke, zaščitne kapice), kmetijstvom (poljedelstvom in živinorejo) ter galvanizacijo.