Kovinostrugarstvo, ki svojim naročnikom zagotavlja vrhunsko preciznost in absolutno spoštovanje dogovorjenih časovnih rokov.