Dejavnost podjetja je tesno povezana z gradbeništvom, oglaševanjem in splošno javno porabo, predvsem gradnjo in opremo javne infrastrukture.