Izdelki iz plastike ter kombinacije kovine in plastike za raznovrstno uporabo. Izdelava sestavnih delov za pohištveno, tekstilno, strojno in elektro industrijo.