Javni zavod, ustanovljen z namenom razvoja terciarnega izobraževanja v Koroški regiji.