Osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki v muzejih, zbirkah in razstavah predstavlja značilno ljudsko kulturo na Koroškem.