Podjetje za lesno trgovino, proizvodnjo in inženiring.