Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas in izdelava orodij. Dolgoročna usmeritev podjetja je izdelava zahtevnih orodij za brizganje plastičnih mas…