Za pravne osebe opravljamo vse vrste knjigovodstva (stroškovno, blagovno), vodenje glavne knjige, analitik, obračune vseh stroškov dela, obračune dajatev…