Kontrolnih priprav ter projektiranje in načrtovanje kontrolne tehnologije za kovinsko industrijo.