Tisti, ki jim je policija leta 1998 zasegla posevke, češ da niso dobro varovani, niso storili prekrška, zato zdaj od države pričakujejo odškodnino.