13. in 14.6 v Kongresnem centru Habakuk v Mariboru. Letošnje teme so e-uprava, biometrični potni list, e-arhiv, ZGD-1, varnost, revizija IS in odprta koda.