Neodvisna knjigarna z dobrimi knjigami v angleščini.