Podjetjetje z kmetijskimi stroji in storitvami ter pooblaščeni servisi.