Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica, kmetijski nasveti s področja varstva rastlin, sadjarstva, vinogradnistva, vinarstva, poljedelstva in vrtnarstva.