Organizacija pretežno kmečkih proizvajalcev, ki kmetujejo na območju različnih občin.