Za ljudi, ki ljubijo zemljo! Največja kmetijska zadruga v Sloveniji. Skrbno predelane ali sveže mesnine iz dolenjskih in belokranjskih kmetij. Domače, sveže sadje in zelenjava pridelana na okoliških gričih.