Reja lipicancev, ponijev, damjakov in muflonov. Prodaj plemenskih živali in lov.