Klub seznanja člane z ZVCP in Ustavo RS, skrbi za dvig prometne kulture ter pomaga svojim članom, ki so imeli kakršenkoli prekršek v zvezi z ZVCP.