Prodaja, krivljenje, valjanje in razrez pločevine, struženje, peskanje, žaganje cevi in profilov ter usluge z viličarjem.