Podjetje z večletno tradicijo, ki izvaja krovsko kleparska dela.