Konstruiranje in izdelava pekarsko gostinske opreme.