Gradnje individualnih in poslovnih objektov, adaptacije, polaganje keramike.