KemKlas aplikacija o nevarnih kemikalijah; klasifikacije snovi in pripravkov – Programski paket >KemKlas 3.0< smo pripravili za poenostavljanje dela na področju: uporabe, preventive, izobraževanja, delovanja pri nesrečah in prometa kemikalij.